Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras från 1.1.2018 – övergångstiden förlängs till slutet av juni 2018

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras från 1.1.2018 – övergångstiden förlängs till slutet av juni 2018

14.12.2017 14:25 / Nyhet

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården har reviderats. Ändringarna träder i kraft 1.1.2018.

De viktigaste ändringarna är:

Ändringar som gäller närvårdare

  • Närvårdare som i början av mars 2016 funnits i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) antecknas av Valvira automatiskt och utan avgift även i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki). Valvira passiverar även utan särskild begäran onödiga ansökningar som lämnats in. Kontakt med Valvira behövs inte.
  • Valvira återbetalar registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade närvårdare som registrerats i Terhikki 1.3.2016 eller före det, och som redan hunnit registrera sig även i Suosikki. Till övriga närvårdare återbetalas registreringsavgiften inte. Valvira kontaktar de närvårdare som kommer att få registreringsavgiften återbetald – kontakt med Valvira behövs alltså inte.
  • Närvårdare som utexaminerats efter 1.3.2016 ska fortfarande ansöka om registrering separat till båda registren (Terhikki och Suosikki). För båda registreringar tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen. Registreringen kan också ske via läroanstalten.

Rehabiliteringsledare registreras

  • Rehabiliteringsledare är efter lagändringen legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Rehabiliteringsledare kan lämna in sin ansökan omedelbart efter att lagen trätt i kraft.

Förlängd övergångstid till slutet av juni 2018

  • Övergångstiden enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården pågår till slutet av juni 2018. Rehabiliteringsledarnas rätt att vara verksamma i sina uppgifter fortsätter till dess att Valvira har avgjort deras ansökan. Rätten att vara verksam i yrket kvarstår också i det fallet att ansökningen avgörs först efter att övergångstiden gått ut, under förutsättning att ansökan lämnats in senast 30.6.2018. Om en socialarbetare, socionom eller geronom lämnat in sin ansökan om legitimering under hösten 2017 och ärendet inte ännu har avgjorts av Valvira kvarstår rätten att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person till dess att Valvira fattat ett beslut i ärendet.
  • Yrkesutbildade personer inom socialvården kan ansöka om legitimering också efter avslutad övergångstid. Rätten att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person upphör dock efter avslutad övergångstid, om ansökan om legitimering inte har lämnats in före 30.6.2018.

Behandlingstiden för ansökningar om legitimering som inlämnas av nyutexaminerade yrkesutbildade personer inom socialvården är för närvarande cirka 30 vardagar. För de yrkesutbildade personer inom socialvården som ansöker om legitimering på basis av den så kallade övergångsbestämmelsen är behandlingstiden cirka 6 månader. Valvira har hittills registrerat över 21 000 legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Tusentals ansökningar om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården är dock fortfarande under behandling.

Vi ber er undvika att kontakta oss i ärenden som gäller enskilda ansökningar. Om brister observeras i ansökningshandlingarna tar Valvira kontakt med sökanden innan ärendet avgörs.

Läs mer:

Precisering på webbsidan om villkoren för verksamhet i uppgifter inom socialvården (27.11.2017)

Ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (5.10.2017)

Elektronisk ärendehantering blir lättare för socialarbetare (4.9.2017)

Lättare elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården – förändringen gäller i första skedet socionomer och geronomer (6.4.2017)

Yrkesrättigheter inom socialvården

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 561

Sanna Hyttinen, ledande jurist
tfn 0295 209 608

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

I frågor som gäller enskilda ansökningar vänligen kontakta suosikki(at)valvira.fi.