Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Krav som ställs på arbete i läkar- eller tandläkaruppgifter under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person

Krav som ställs på arbete i läkar- eller tandläkaruppgifter under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person

28.3.2017 14:26

Valviras anvisning 17/2016

Krav som ställs på arbete i läkar- eller tandläkaruppgifter under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person (pdf)

Enligt lag ska en studerande som verkar i läkar- eller tandläkaruppgifter samt en tandläkare som genomgår praktisk tjänstgöring arbeta under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person.

Mer information:

Referendarieråd Maarit Mikkonen, tfn 0295 209 561
Övertandläkare Hanna-Leena Tefke, tfn 0295 209 435
Direktör Tarja Holi tfn 0295 209 400