Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kosttillskott som innehåller biotin kan störa laboratorieresultat

Kosttillskott som innehåller biotin kan störa laboratorieresultat

6.4.2018 09:30 / Nyhet

Stora doser biotin intagen som kosttillskott kan betydligt förvränga vissa laboratorieresultat. På basis av senaste forskningsdata har riskerna som hänför sig till användning av biotin lyfts fram bland annat av USA:s läkemedelsmyndighet FDA. Fenomenet gäller inte något enskilt test eller en enskild tillverkare, utan kan eventuellt ha ett större samband med flera olika test.

Det är möjligt att de felaktiga resultaten orsakas av den ökade användningen av kosttillskott som innehåller stora mängder biotin, och i vissa fall användning av biotin på ordination av läkare för behandling av sjukdom. Ett flertal produkt- och testtillverkare har nyligen uppdaterat sina bruksanvisningar till denna del eller i övrigt informerat sina kunder.

Kosttillskott som innehåller biotin är inte ens i höga doser skadliga eller farliga för hälsan. Vanliga multivitaminpreparat eller motsvarande innehåller vanligen inte så höga halter biotin att de skulle påverka laboratorieresultat. Starka biotinpreparat som är avsedda för välmående hår och naglar kan däremot påverka vissa laboratorietest. För säkerställande av rätt diagnos och behandling bör läkaren förutom övrig läkemedelsbehandling även fråga vilka kosttillskott patienten eventuellt använder. Det är viktigt att den behandlande läkaren eller provtagaren får veta vilka kosttillskott, såsom biotin, patienten använder. Det rekommenderas att man avstår från biotinpreparat minst ett dygn innan laboratorieprov tas.

Valvira har tills vidare inte mottagit några anmälningar om saken.

Valvira följer upp situationen tillsammans med andra europeiska myndigheter och säkerställer att aktörer i laboratoriebranschen har tillgång till den senaste kunskapen i ärendet.

Mer information:

Nelli Karhu, överinspektör, Valvira
tfn 0295 209 385
fornamn.efternamn@valvira.fi

Sari Sippola, överinspektör, Evira
tfn 0295 304 283
fornamn.efternamn@evira.fi