Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kontrollcertifikatet för import av ekologiska produkter blir elektroniskt från och med 19.4.2017

Kontrollcertifikatet för import av ekologiska produkter blir elektroniskt från och med 19.4.2017

7.4.2017 16:10 / Nyhet

Kontrollcertifikaten som används för varje parti av ekologiska produkter som importerats utanför EU sparas från och med 19.4.2017 i Europeiska kommissionens elektroniska Traces NT-system. Efter en övergångsperiod på ett halvt år upphör användningen av pappersversioner 19.10.2017.

I Traces NT-systemet går kontrollcertifikatet under benämningen eCOI och utfärdas i produktens ursprungsland av ett kontrollinstitut som godkänts av kommissionen eller av importören själv i Finland. Valvira godkänner finländska importörer av alkoholdrycker i Traces NT-systemet.

Valvira har bett samtliga aktörer som importerar ekologiska alkoholdrycker utanför EU att skaffa sig rättigheter till Traces NT-systemet på EU:s webbplats. Aktörerna rekommenderas också att samtidigt informera sina handelspartner i länder utanför EU om ändringen. Om de importerade produkterna tullas i ett annat EU-land än Finland är det inte nödvändigt för den finländska verksamhetsidkaren att registrera sig i systemet.

Mer information:

Markku Keskimäki, överinspektör
tfn 02095 209 516
fornamn.efternamn(at)valvira.fi