Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kontrollcertifikatet för import av ekologiska produkter blir elektroniskt från och med 19.4.2017

Kontrollcertifikatet för import av ekologiska produkter blir elektroniskt från och med 19.4.2017

7.4.2017 16:10 / Nyhet

Kontrollcertifikaten som används för varje parti av ekologiska produkter som importerats utanför EU sparas från och med 19.4.2017 i Europeiska kommissionens elektroniska Traces NT-system. Efter en övergångsperiod på ett halvt år upphör användningen av pappersversioner 19.10.2017.

I Traces NT-systemet går kontrollcertifikatet under benämningen eCOI och utfärdas i produktens ursprungsland av ett kontrollinstitut som godkänts av kommissionen eller av importören själv i Finland. Valvira godkänner finländska importörer av alkoholdrycker i Traces NT-systemet.

Valvira har bett samtliga aktörer som importerar ekologiska alkoholdrycker utanför EU att skaffa sig rättigheter till Traces NT-systemet på EU:s webbplats. Aktörerna rekommenderas också att samtidigt informera sina handelspartner i länder utanför EU om ändringen. Om de importerade produkterna tullas i ett annat EU-land än Finland är det inte nödvändigt för den finländska verksamhetsidkaren att registrera sig i systemet.

Mer information:

Markku Keskimäki, överinspektör
tfn 02095 209 516
fornamn.efternamn(at)valvira.fi