Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kommunerna och välfärdsområdena skyldiga att utöva tillsyn över köpta familjevårdstjänster inom barnskyddet

Kommunerna och välfärdsområdena skyldiga att utöva tillsyn över köpta familjevårdstjänster inom barnskyddet

15.6.2022 14:00 / Nyhet

Enligt lagen är kommunerna och välfärdsområdena skyldiga att utöva tillsyn över den socialservice de skaffar som köpta tjänster för klienter inom barnskyddet. Kommunerna och välfärdsområdena har till uppgift att utöva tillsyn över att vården utom hemmet verkställs enligt barnskyddslagen och att barnet under sin placering får de tjänster och stödåtgärder som hen behöver.  Kommunen eller välfärdsområdet som placerat barnet kan inte med ett avtal om köpta tjänster eller något annat avtal överföra sin skyldighet att utöva tillsyn till en privat tjänsteproducent. Tjänsteproducentens egenkontroll och rapportering ersätter inte tjänsteordnarens lagstadgade tillsynsansvar.

Om kommunen eller välfärdsområdet skaffar socialservice från en privat tjänsteproducent ska detta antecknas i den kundspecifika planen. Ett överklagbart beslut fattas dessutom alltid om beviljandet av socialservicen. Dessutom ska det säkerställas att de tjänster som skaffas motsvarar den nivå som krävs av den egna serviceproduktionen.

Ytterligare information finns i Valviras och regionförvaltningsverkets anvisning (pdf, valvira.fi).

Mer information: 

Päivi Vuorinen, jurist, Valvira, 0295 209 402

Eero-Tapani Hynynen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 064

Sanna Tahvanainen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 709

Marjut Aikio, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 384

Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 017

Pia Lahtinen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 237

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 587