Innehållspresentatör

null Kommunala hälsoskyddsmyndigheter fick utbildning i kvalitetskontroll av hushållsvatten

Kommunala hälsoskyddsmyndigheter fick utbildning i kvalitetskontroll av hushållsvatten

12.9.2018 08:09 / Nyhet

Valvira ordnade torsdagen den 6 september i samarbete med regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd en utbildningsdag för de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna om anvisningen för tillämpning av hushållsvattenförordningen. Utbildningen fokuserade på kvalitetskontroll av hushållsvatten samt riskbedömning. Det är en lagstadgad uppgift för Valvira och regionförvaltningsverken att styra hälsoskyddsmyndigheterna i frågor som gäller kvaliteten och kontrollen av hushållsvatten.
 
Under utbildningen utnyttjades fjärrkontakt via Skype, vilket gjorde det möjligt för över 200 sakkunniga över hela landet att delta i utbildningen. Föreläsningar hölls från olika verksamhetsställen. Utbildningar med fjärrkontakt önskas i fortsättningen bli en etablerad metod för Valviras och regionförvaltningsverkens styrningsarbete.  
 
Läs mer:

Anvisning för tillämpning av hushållsvattenförordningen


Mer information:

Jaana Kilponen, överinspektör
Tfn 0295 209 621
fornamn.efternamn(at)valvira.fi