Innehållspresentatör

null Klientsäkerheten för klienterna på vårdhemmet Ulrika är säkerställd – staden tog över ansvaret

Klientsäkerheten för klienterna på vårdhemmet Ulrika är säkerställd – staden tog över ansvaret

28.1.2019 17:40 / Nyhet

Enligt de uppgifter som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fått har kommunen och Esperi care idag 28.1.2019 förhandlat om fortsättningen för verksamheten. Det är nu kommunen som ansvarar för verksamheten vid vårdhemmet, för att det finns tillräckligt med personal och för att det finns en ansvarig på varje arbetsskift. Regionförvaltningsverkets uppfattning är att klientsäkerheten på vårdhemmet Ulrika nu är säkerställd.  

Valvira bestämde den 24 januari 2019 att verksamheten vid vårdhemmet skulle avbrytas omedelbart. Valvira har 25.1.2019 begärt Esperi Care Oy om en utredning som företaget ska lämna in senast 8.2.2019. Efter detta kommer Valvira att bedöma vilka förutsättningar det finns för Esperi Care att fortsätta verksamheten på vårdhemmet Ulrika.

Valvira behandlar också för närvarande ett mer omfattande tillsynsärende som gäller Esperi Care Oy och som bland annat handlar om personalens tillräcklighet och ansvarspersonernas arbetsinsatser. Målet är att tillsynsbeslutet ska bli färdigt våren 2019.

Valvira informerar mera när tillsynsbeslutet är färdigt.

Verksamheten vid Esperi Vårdhem Ulrika har avbrutits (25.1.2019)

Ytterligare information:

Valvira, överinspektör Elina Uusitalo tfn 0295 209 334
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, överinspektör Pia Ekqvist tfn 0295 018 597