Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klient- och patientsäkerheten måste säkerställas också under undantagsförhållanden

Klient- och patientsäkerheten måste säkerställas också under undantagsförhållanden

19.3.2020 10:08 / Nyhet

Regeringen fastställde den 16 mars 2020 att det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirussituationen. De lagstadgade kraven att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster gäller också under undantagsförhållanden. Klient- och patientsäkerheten måste säkerställas under alla förhållanden.

De som ordnar och producerar social- och hälsovård måste iaktta kraven i lagstiftningen också under undantagsförhållanden. Eventuella undantag från de lagstadgade skyldigheterna fastställs genom förordningar.

Kommunernas rätt att göra undantag från tidsfristerna för icke-brådskande vård och från bedömningar av servicebehovet inom socialvården fastställdes den 17 mars 2020 genom statsrådets förordning, som är i kraft under tiden 18.3 -13.4.2020. Förordningen ger inte möjlighet att avvika från andra lagstadgade krav.

Tillsynsmyndigheterna förväntar sig att social- och hälsovårdsanordnarnas och -producenternas egenkontroll fungerar så att klient- och patientsäkerheten säkerställs under alla förhållanden. Alla beslut måste fattas så att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Särskilt uppmärksamhet måste fästas vid att brådskande service tryggas. Verksamheten och besluten måste också dokumenteras.

Tillsynsmyndigheterna stödjer och säkerställer aktörernas egenkontroll. Under undantagsförhållanden koncentrerar myndigheterna sig på att övervaka sådant som är väsentliga med tanke på den övergripande situationen.

Läs mer:

Kommunerna har rätt att göra undantag från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården och från bedömningar av servicebehovet inom socialvården på grund av coronavirussituationen (SHM:s pressmeddelande 17.3.2020)

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

förnamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Kristiina Poikajärvi, direktör, Regionförvaltningsverket i Lappland
tfn 0295 017 375

Hanna Toiviainen, direktör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
tfn 0295 017 680

Ulla Ahonen, direktör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
tfn 0295 016 888

Leena Laajala, direktör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 0295 018 549

Marko Peltonen, direktör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 184

Jani Soini, direktör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
tfn 0295 018 115

förnamn.efternamn(at)avi.fi