Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klagomål om social- och hälsovård hos regionförvaltningsverket

Klagomål om social- och hälsovård hos regionförvaltningsverket

3.10.2022 13:05 / Nyhet

Om du vill anföra ett klagomål, ska du skicka det till rätt myndighet. I regel är det ett regionförvaltningsverk som behandlar klagomål som gäller hälso- och sjukvården. Till Valvira inkommer varje år cirka tusen klagomål, som överförs till regionförvaltningsverken för behandling. Detta fördröjer behandlingen av ärendena. 

I fråga om klagomål om hälso- och sjukvård behandlar Valvira de klagomål, där det misstänks att felbehandling har lett till döden eller till grav bestående invaliditet för en patient.  Andra klagomål om hälso- och sjukvård behandlas vid regionförvaltningsverken. Arbetsfördelningen grundar sig på lag.

Klagomål som gäller socialvård ankommer sällan på Valvira. Huvudregeln är att alla klagomål om socialvårdstjänster som gäller en enskild person behandlas vid regionförvaltningsverken. Socialvård är till exempel tjänster för äldre, barnskydd, funktionshinderservice och tjänster för missbrukarvård.

Diskutera först eller framställ en anmärkning 

Innan du anför ett klagomål är det bra att du talar med den som ansvarar för vården eller tjänsten. Du kan också framställa en skriftlig anmärkning som riktas till den ansvariga föreståndaren. En anmärkning är det snabbaste sättet att reda ut situationen. Enligt lagen ska den ansvariga föreståndaren se till att anmärkningen behandlas på behörigt sätt och att ett skriftligt svar på anmärkningen ges inom fyra veckor. Även efter det har du fortfarande rätt att anföra ditt klagomål.

Ofta överför Valvira och regionförvaltningsverken klagomålet för behandling till den som ansvarar för vården eller tjänsten i form av en anmärkning. År 2021 överfördes 76 av de klagomål om hälso- och sjukvård och 17 av de klagomål om socialvård som hör till Valvira för behandling som anmärkningar.

Ett klagomål är en anmälan till tillsynsmyndigheten om ett misstänkt felaktigt förfarande eller ett misstänkt felaktigt handlingssätt.

Mer information: 

Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215

Tillsyn och klagomål (avi.fi).