Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klagomål gällande yrkesrättighet för psykoterapeuter utexaminerade från brittiskt universitet avgörs i högsta förvaltningsdomstolen

Klagomål gällande yrkesrättighet för psykoterapeuter utexaminerade från brittiskt universitet avgörs i högsta förvaltningsdomstolen

16.6.2022 15:20 / Meddelande

EU-domstolen har i dag meddelat högsta förvaltningsdomstolen sitt förhandsavgörande i ärendet som rör EU-rättsliga detaljer gällande utbildningen av psykoterapeuter. Ärendet gäller utbildningen av psykoterapeuter som Helsingfors Psykoterapiinstitut har verkställt tillsammans med UWE Bristol (University of the West of England Bristol). Valvira har inte gett de sökande som utexaminerats från UWE Bristol rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut.

Ärendet avgörs slutgiltigt först när högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut. Valvira rättar sig efter högsta förvaltningsdomstolens beslut och informerar därefter om behandlingen av ansökningar av sökande med examen från UWE Bristol.

Mer information:

Direktör Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Länken till förhandsavgörande (på finska)