Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Interimistiskt beslut av förvaltningsdomstolen: tobaksbolag får inte släppa ut klickcigaretter på marknaden i Finland

Interimistiskt beslut av förvaltningsdomstolen: tobaksbolag får inte släppa ut klickcigaretter på marknaden i Finland

6.3.2017 09:59 / Nyhet

Valvira meddelade 28.12.2016 tre tobaksbolag beslut om förbud att sälja eller på annat sätt överlåta smaksatta cigaretter, s.k. klickcigaretter. I beslutet om förbud ålades tobaksbolagen också att på egen bekostnad dra in klickcigaretterna från marknaden. Samtliga tre tobaksbolag överklagade Valviras beslut hos förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen har nu meddelat interimistiska beslut som gäller verkställandet av Valviras beslut om förbud. Slutliga avgöranden i ärendet kommer att meddelas senare. Enligt de interimistiska besluten fortsätter verkställigheten av de beslut om förbud som meddelats bolagen i fråga om säljförbudet. Detta innebär att tobaksbolagen inte längre får släppa ut klickcigaretter på marknaden i Finland. Tobaksbolagen åläggs dock inte att dra tillbaka de klickcigaretter från marknaden som redan tidigare släpps ut.

I den process som anhängiggjorts vid förvaltningsdomstolen behandlas inte frågan om huruvida aktörer inom handeln kan sälja klickcigaretter till konsumenten: processen gäller enbart rätten för de tobaksbolag som överklagat beslutet att sälja klickcigaretter till aktörer inom handeln. Enligt Valviras uppfattning förbjöds försäljningen av klickcigaretter till konsumenter 15.8.2016, när den nya tobakslagen trädde i kraft. Tobaksbolagen har en annan åsikt om saken.

Läs mer:

Beslut om förbud att sälja klickcigaretter till tre tobaksbolag (10.1.2017)

Mer information:

Riina Laitiainen, jurist
tfn 0295 209 618

fornamn.efternamn(at)valvira.fi