Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Inskolningen av studerande som tillfälligt är verksamma i läkar- eller tandläkaruppgifter fungerar i regel bra – men även brister avslöjades i Valviras kartläggning

Inskolningen av studerande som tillfälligt är verksamma i läkar- eller tandläkaruppgifter fungerar i regel bra – men även brister avslöjades i Valviras kartläggning

3.3.2017 09:50 / Nyhet

En kartläggning som gjorts av Valvira visar att inskolningen av studerande som tillfälligt arbetar i läkar- eller tandläkaruppgifter i regel fungerar bra. Alla studerande som arbetar i tandläkaruppgifter hade inskolats, och av tillfrågade studerande som arbetat i läkaruppgifter hade 90 % blivit inskolade.

Valvira kartlade inskolningen av läkar- och tandläkarstuderande med hjälp av enkäter som gällde sommarjobb år 2016. Uppgifterna om läkarstuderande härstammar från Finlands Läkarförbunds enkätsundersökning bland studerande (Opiskelijatutkimus 2016). Uppgifterna om tandläkarstuderande samlades via organisationer inom branschen. Enkäten för läkarstuderande besvarades av 1 599 studerande varav 612 hade sommarjobbat i läkaruppgifter. Enkäten som riktades till tandläkarstuderande besvarades av 84 studerande varav 78 hade arbetat i tandläkaruppgifter under sommaren 2016.

Brister i handledning och i studerandenas kunskaper om patientens rättigheter

På basis av Valviras kartläggning fanns det mycket som fungerar bra i inskolningen, och studerandena var rätt nöjda med den handledning de hade fått. Cirka 90 % av både läkar- och tandläkarstuderandena ansåg att man under inskolningen hade gått igenom lokaler och utrustning som var väsentliga för uppgiften ifråga. Cirka 85 % av studerandena upplevde att de fått tillräcklig praktisk handledning på arbetsplatsen.

Kartläggningen avslöjade visserligen också brister. Nästan hälften av studerandena saknade en skriftligen utsedd handledare som förutsätts av lagbestämmelserna. Trots att handledaren lätt kunde nås, är ett sådant arrangemang inte tillräckligt med tanke på patientsäkerheten: man kan inte utgå ifrån att en studerande själv är medveten om alla de situationer där han eller hon behöver handledning.

Brister förekom särskilt i kunskaperna om patientens rättigheter samt studerandens rättigheter och skyldigheter. Av läkarstuderandena var 76 % och av tandläkarstuderandena 57 % enligt svaren inte insatta i patientens rättigheter. Patienten har framför allt rätt till god hälso- och sjukvård, gott bemötande i samband med vården samt till information. Därtill ska patientens självbestämmanderätt respekteras.

God inskolning och handledning förbättrar patientsäkerheten

På basis av klagomål som mottagits av Valvira har man observerat, att medicine/odontologie studerande som tillfälligt är verksamma i yrkesutbildade personers uppgifter inom hälso- och sjukvården inte alltid får tillräcklig inskolning för sina uppgifter och en tillräckligt detaljerad precisering av sina uppgifter. Den kartläggning som nu genomförts har gett viktig information om situationen kring handledning och egenkontroll bland studerande som arbetar som läkar- och tandläkarvikarier. Utvecklingsbehov har framkommit såväl i studerandenas kunskaper om lagstiftning som i den praktiska handledningen av deras arbete. Enkäterna kommer att upprepas för att den fortsatta utvecklingen av situationen ska kunna bedömas.

En studerande som tillfälligt är verksam i läkar- eller tandläkaruppgifter ska alltid arbeta under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare/tandläkare. Studeranden har rätt till inskolning och handledning, och skyldighet att rapportera till sin handledare och sin chef om han eller hon enligt sin egen uppfattning inte har tillräckliga färdigheter för de anvisade uppgifterna. Adekvat stöd och handledning för studerande ökar patientsäkerheten, men också studerandens trivsel i arbetet. En välorganiserad inskolning för studerande är sannolikt också ett tecken på att verksamhetsenheten i övrigt har en god patientsäkerhetskultur.

Läs mer:

Lääkärin/hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (Inskolning av studerande som tillfälligt är verksamma i läkar-/tandläkaruppgifter, på finska)

Mer information:

Riitta Aejmelaeus, överläkare
tfn 0295 209 431

Hanna-Leena Tefke, övertandläkare
tfn 0295 209 435

fornamn.efternamn(at)valvira.fi