Stack av beslut
Publikationer

Innehållspresentatör

null Informering till allmänheten om allmänna badstränder

Informering till allmänheten om allmänna badstränder

5.3.2012 15:42

Se Valviras anvisning angående informering till allmänheten om allmänna badstränder: Valviras anvisning till myndigheter 1/2012 (pdf)

Se symboler på olika filformat på länken:

Symboler som används på badstränderna

Se också anvisningens bilaga:
Kommissionens genomförandebeslut, Nr L 143, 31.5.2011, s. 38