Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Information om villkoren för verksamhet i socialvårdsuppgifter finns nu på Valvira.fi

Information om villkoren för verksamhet i socialvårdsuppgifter finns nu på Valvira.fi

12.9.2017 14:13 / Nyhet

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft 1.3.2016, och lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården upphävdes från och med 1.5.2016. Den upphävda lagen om behörighetsvillkor innehöll bestämmelser om behörighetsvillkoren för vissa uppgifter. I yrkespersonslagen föreskrivs vilken utbildning som krävs för rätt att utöva vissa yrken eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning och för att en person ska kunna införas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) som upprätthålls av Valvira.

Färre uppgiftsspecifika behörighetskrav än tidigare

Socialvårdens yrkespersonslag innehåller inga separata bestämmelser om behörighetsvillkoren för olika uppgifter. Det finns färre uppgiftsspecifika behörighetsvillkor än tidigare, och de finns nu utspridda i olika lagar, t.ex. socialvårdslagen eller barnskyddslagen och lagen om elev- och studerandevård. Arbetsgivaren ska alltså känna till den speciallagstiftning som gäller för verksamhet inom socialvården när nya anställda rekryteras för olika uppgifter.

Den enda definitionen i fråga om behörigheter i socialvårdens yrkespersonslag gäller de särskilda skyldigheterna för socialarbetare: en legitimerad socialarbetare ansvarar för den yrkesmässiga ledningen av det sociala arbetet, för det sociala klient- och sakkunnigarbete som svarar mot individens, familjens eller gemenskapens behov av socialt stöd och service samt för uppföljningen och bedömningen av effekterna av detta arbete.

Om det föreskrivna behörighetsvillkoret för uppgiften inte är kompetens som en yrkesutbildad person inom socialvården kan arbetsgivaren också välja någon annan person för uppgiften än en yrkesutbildad person inom socialvården. När arbetsgivaren fastställer den behörighet som krävs för en sådan uppgift ska utgångspunkten främst vara den aktuella uppgiftsbeskrivningen och kunnandet som krävs i uppgiften, snarare än examensbeteckningen av den utbildning som personen har genomgått.

Läs mer:

Verksamhet i uppgifter inom socialvården

Mer information:

Pekka Ojaniemi, överinspektör
tfn 0295 209 355

fornamn.efternamn(at)valvira.fi