Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Införandet av Suomi.fi-fullmakter i Valviras elektroniska ärendehantering gäller tillstånds- och anmälningsärenden hos privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

Införandet av Suomi.fi-fullmakter i Valviras elektroniska ärendehantering gäller tillstånds- och anmälningsärenden hos privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

22.12.2020 09:14 / Nyhet

Valviras elektroniska ärendehantering har nu infört Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation som tillhandahålls och hanteras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).  Införandet av Suomi.fi-fullmakter i Valviras elektroniska ärendehantering gäller tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster. 

I och med införandet av Suomi.fi-identifikationen togs Katso-identifikationen ur bruk, och utseendet på e-tjänstens inloggningssida har förändrats.  

Så här identifierar du dig i e-tjänsten

Man kan identifiera sig med bankkod, mobilcertifikat och certifikatkort i Valviras e-tjänster. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter som anslutits till personlig identifikation kan företagskunder bevilja en person eller ett företag fullmakter, dvs. rätt att sköta ärenden för företagets räkning. I tjänsten kan man även begära om rätt att sköta ärenden för ett annat företags räkning.

Serviceproducenter inom social- och hälsovården har i fortsättningen med Suomi.fi-fullmakten rätt att använda Valviras e-tjänster inom social- och hälsovården. Den befullmäktigade kan på företagets vägnar

  • ansöka om tillstånd att tillhandahålla privata social- och hälsovårdstjänster samt meddela ändringar och
  • lämna in social- och hälsovårdens verksamhetsberättelse.

Anvisningar för fullmaktsansökningar

Företag, stiftelser och organisationer kan ansöka om fullmakt. 

Anvisningar för fullmaktsansökan:

Företag

  1. till webbplatsen Suomi.fi och sidan Fullmakter. Tryck på Identifiera dig.
  2. Identifiera dig i tjänsten med bankkod, certifikatkort eller mobilcertifikat.
  3. Tryck på Begär fullmakt och sedan Lägg till företag. Fortsätt därefter enligt instruktionerna på Suomi.fi. Välj fullmaktskoden "Uträtta tillstånds- och anmälningsärenden som gäller social- och hälsovården" och fullmaktstypen ”Ärendefullmakt”.

Stiftelser och föreningar

En ansökan om fullmakt kan göras med blanketten ”Ansökan för att registrera fullmakt” på Suomi.fi. När fullmakterna träder i kraft identifierar sig alla personligen i Valviras e-tjänster och kan där sköta de ärenden som de har fått fullmakt för.

Ytterligare anvisningar om hur man beviljar eller använder Suomi.fi-fullmakter finns på MDB:s webbplats.

Instruktionsvideor, hur man befullmäktigar en person till att sköta social- och hälsovårdens tillstånds- och anmälningsärenden: 

Läs mer: 

MDB:s kundtjänst för organisationer är överbelastad – Vi har sammanställt anvisningar för hur man ersätter Katso (dvv.fi)

Införande av Suomi.fi-fullmakter (valvira.fi)

Elektronisk ärendehantering (valvira.fi)

Ytterligare information

Anna-Mari Lappalainen, systemspecialist, tfn 0295 209 375
fornamn.efternamn(at)valvira.fi