Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Hot mot och kränkningar av informationssäkerheten inom hälso- och sjukvården ska anmälas till Valvira

Hot mot och kränkningar av informationssäkerheten inom hälso- och sjukvården ska anmälas till Valvira

2.7.2019 10:59 / Nyhet

I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet. Lagen förpliktar företag som är väsentliga för försörjningsberedskapen samt centrala tillhandahållare av digitala tjänster att anmäla och rapportera kränkningar av informationssäkerheten. I Finland sammanställer Traficom de anmälningar som mottagits av tillsynsmyndigheterna och fungerar som kontaktpunkt i Finland mellan EU:s medlemsstater.

Hot mot och kränkningar av informationssäkerheten inom social- och hälsovården ska anmälas till Valvira. Anmälningen formuleras fritt och skickas per e-post till adressen kirjaamo(at)valvira.fi. Valvira sammanställer anmälningarna som gäller hälso- och sjukvård och rapporterar dem till Traficom. Det rekommenderas att hot mot informationssäkerheten och kränkningar av informationssäkerheten även anmäls till Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

Direktivet om nät- och informationssäkerhet och den nationella lagstiftningen skapar förutsättningar för styrning av och tillsyn över cybersäkerheten i de branscher som är viktiga för samhällets funktioner. Den nationella lagstiftningen enligt EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) och dess skyldigheter trädde i kraft 9.5.2018.

 

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör
tfn 0295 209 530
fornamn.efternamn(at)valvira.fi