Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Höga temperaturer inomhus till följd av värmeböljan

Höga temperaturer inomhus till följd av värmeböljan

31.7.2018 15:39 / Nyhet

Det varma vädret och solgasset värmer ofta upp byggnadens klimatskal och höjer samtidigt rumsluftens temperatur så att den blir varmare än luften utomhus. Temperaturen kan överstiga den högsta temperaturgräns på + 30 °C som anges i förordningen om boendehälsa (t.ex. servicehus och ålderdomshem) och + 32 °C i bostäder.

Höga temperaturer inomhus kan sänkas genom passiva metoder eller genom maskinell nedkylning. Passiva metoder är vädring nattetid eller minskning av den värmestrålning som tränger in genom fönstren med hjälp av olika gardiner, markiser eller skyddsfilm som fästs på fönstren. Maskinell nedkylning kan genomföras på många olika sätt, t.ex. med en flyttbar eller fast installerade kylapparat.

Det gäller att förbereda sig på exceptionellt heta värmeböljor också under de kommande åren. Det finns skäl att överväga om beredskapen för långvarig värme bör införlivas till en del av organisationernas beredskapsplaner. Tillsynsmyndigheternas verksamhet baserar sig närmast på klagomål och anmälningar. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten är behörig i bostäder och i vårdinrättningarnas vistelseutrymmen. På arbetsplatser (t.ex. sjukhusens operationssalar) är Regionförvaltningsverkens arbetarskyddsmyndighet den behöriga instansen. Det primära sättet att säkerställa patient- och klientsäkerheten är verksamhetsenhetens egenkontroll.

Läs mer:

Äldres välbefinnande ska säkerställas under perioder av stark värme

Bekämpning av sanitära olägenheter till följd av höga temperaturer vid vårdinrättningar (på finska)

Mer information:

Pertti Metiäinen, överinspektör
Tfn 0295 209 612
fornamn.efternamn@valvira.fi