Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Helena Mönttinen ny direktör vid avdelningen för social- och hälsovård

Helena Mönttinen ny direktör vid avdelningen för social- och hälsovård

12.1.2021 16:04 / Nyhet

Helena Mönttinen har i samband med Valviras organisationsförnyelse utsetts till direktör för den nybildade avdelningen för social- och hälsovård. Till utbildningen är Mönttinen magister i hälsovård, juris magister och specialsjukskötare.

Hon har arbetat på Valvira sedan år 2006 (till slutet av år 2008 Rättsskyddscentralen för hälsovården), först som överinspektör och från år 2013 som enhetschef vid enheten för tillsyn över hälso- och sjukvården. Under förra året har Mönttinen varit direktör vid avdelningen för tillsyn över hälso- och sjukvården. Under åren 2001–2006 arbetade Mönttinen som ledande överskötare, överskötare och ledande sjukskötare vid olika hälsovårdsenheter.

Mer information om avdelningen för social- och hälsovård.