Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Goda resultat från tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering

Goda resultat från tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering

19.1.2021 12:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att  se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Regionförvaltningsverket och Valvira har utarbetat ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. Denna tillsyn enligt tillsynsprogrammet inleddes vid ingången av år 2020. Vid tillsynen granskades det i statsrådets förordning föreskrivna relationstal mellan barn och personal på daghem.

Utifrån en enkät som sändes till 265 kommuner utredde regionförvaltningsverken hur många barn och anställda som fanns på 1155 kommunala daghem per dag under två veckor i hela daghemmet (läget 8.12.2020). Resultaten från tillsynen var goda: Endast under 52 dagar överskreds det i statsrådets förordning angivna relationstalet mellan barn och personal

År 2021 gäller tillsynen enligt tillsynsprogrammet gruppstorlekarna på kommunala daghem. I en daghemsgrupp får samtidigt finnas högst ett sådant antal barn som motsvarar tre personer i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter. Förutom tillsynen över gruppstorleken fortsätter tillsynen över personaldimensioneringen. Förutom den enkät som gäller kommunerna gör regionalförvaltningsverket på förhand anmälda eller icke anmälda kontrollbesök enligt tillsynsbehovet.

Regionförvaltningsverket och Valvira genomför systematisk tillsyn i enlighet med  tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken. Ambitionen med tillsynsprogrammet är att på nationell nivå harmonisera styrningen av och tillsynen över småbarnspedagogiken. Tillsynen kan följas på sociala medier under hashtaggen #vakavalo2021 och på regionalförvaltningsverkens och Valviras webbplatser.

Länk till det nya tillsynsprogrammet (pdf)

För mer information:

Regionförvaltningsverken:

Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör
tfn 0295 018 815
fornamn.efternamn@avi.fi

Valvira:

Satu Räsänen, överinspektör
tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi