Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fujitsu Finland Oy har valts för att genomföra registret för serviceproducenter Soteri

Fujitsu Finland Oy har valts för att genomföra registret för serviceproducenter Soteri

19.9.2022 09:00 / Meddelande

Systemleverantören för det nya registerprojektet Soteri är Fujitsu Finland Oy. Soteri-registret tas i bruk första gången i början av år 2024.

Soteri är ett nytt register för tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Till registret sammanställs grundläggande uppgifter om alla privata och offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården och om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Soteri kommer också att vara ett register över tillsynsuppgifter. Uppgifterna i registret kommer att tillgodose informationsbehov hos Valvira, regionförvaltningsverken och flera intressentgrupper. Uppgifterna kan även utnyttjas av kunderna inom social- och hälsovården.

Syftet med Soteri är att bilda en kundorienterad elektronisk tjänst som samlar omfattande, enhetliga och aktuella uppgifter om alla serviceproducenter i ett register. Soteri ersätter de tidigare, separata registren. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri. Detta underlättar uträttande av ärenden för både serviceproducenter och myndigheter. Soteri utgör även en viktig del av utökningen av Valviras digitala tjänster och av programhelheten för främjande av digitalisering enligt regeringsprogrammet.

Läs mer om registerprojektet Soteri och om konkurrensutsättningen för projektet.

Mer information:

Förvaltningsdirektör Jussi Luomajärvi, 0295 209 362

Dataförvaltningschef Oskari Halttunen, 0295 209 220