Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fråntagande av rätt att utöva yrke har mer omfattande konsekvenser än radering av registeruppgifter

Fråntagande av rätt att utöva yrke har mer omfattande konsekvenser än radering av registeruppgifter

22.9.2022 14:10 / uppdaterad 26.9.2022 10:42 / Nyhet

När Valvira fråntagit en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården rätt att utöva yrke på begäran av personen i fråga, har personen inte längre rätt att utöva sitt yrke eller använda sin yrkesbeteckning. Fråntagandet av rätt att utöva yrke innebär alltså inte endast att uppgifterna raderas ur registret över yrkesutbildade personer. Till exempel är en sjukskötare som på egen begäran förlorat sin rätt att utöva inte längre en sjukskötare och har inte rätt att arbeta som sjukskötare. På basis av de kontakter som kommit in till Valvira har detta faktum varit oklart för en del som förlorat sin rätt att utöva yrke på egen begäran.

Valvira kan på begäran av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården frånta rätten att utöva ett yrke eller begränsa eller frånta rätten att använda en skyddad yrkesbeteckning.  Den yrkesutbildade personen ska lämna begäran till Valvira skriftligen. Valvira fattar ett separat beslut om fråntagandet och antecknar det i centralregistret över yrkesutbildade personer. Beslutet kungörs också i Officiella tidningen (virallinenlehti.fi/sv). Behandlingsprocessen tar flera månader.

Det är möjligt att hos Valvira ansöka om återställande av rätt att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning. Återställandet behandlas vid nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Avsikten är att behandla ansökan om återställande inom sex månader från det att ansökan inkom.

Mer information om fråntagande av rätt att utöva yrke finns på Valviras webbplats (valvira.fi)

Mer information:

Pia Wistrand-Alvesalo, jurist, 0295 209 311

26.9.2022 uppdaterad information om förhandlingstider av ansökningar om återställande av rätten att utöva yrket.