Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Från 1 januari 2021 tillämpas lagstiftning om utbildning utanför EU-EES-området på brittiska examina inom social- och hälsovård

Från 1 januari 2021 tillämpas lagstiftning om utbildning utanför EU-EES-området på brittiska examina inom social- och hälsovård

25.1.2021 10:40 / Nyhet

Övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur EU upphörde den 31 december 2020 och Storbritanniens utträde ur EU fick laga kraft den 1 januari 2021. Genom utträdet blev Storbritannien ett så kallat ”tredje land” bland andra stater utanför EU-/EES-området i fråga om yrkeskompetenser.

Rätt att utöva yrket och andra beslut gällande erkännande av yrkeskvalifikationer som beviljats före Storbritanniens utträde ur EU fortsätter att gälla utan att påverkas av utträdet.

Om en person avlagt en examen inom social- och hälsovård och ansökan lämnats in under övergångsperioden, senast den 31 december 2020, betraktas den examen som ligger till grund för ansökan avlagd i ett EU-/EES-land, varvid ansökan behandlas och avgörs i enlighet med yrkeskvalifikationslagstiftningen.

En yrkespersons examen inom social- och hälsovård som avlagts i Storbritannien efter den 31 december 2020 betraktas som avlagd i ett tredje land. Härmed tillämpas vid behandling av ansökan samma föreskrifter som för ansökningar som gjorts på basis av examina som avlagts utanför EU-/EES-länder.

Efter övergångsperioden tillämpas föreskrifterna om utbildningar som avlagts utanför EU-/EES-länder på alla ansökningar oavsett när utbildningen har avlagts.

Läs mer:

Brexit och hälsovårdens yrkeskvalifikationer (valvira.fi)

Hälsovårdens yrkeskvalifikationer, ansökningsguide, utbildad utanför EU/EES-området (valvira.fi)

Socialvårdens yrkeskvalifikationer, ansökningsguide för examen avlagd utanför EU/EES-området (valvira.fi)

Brexit (minedu.fi)

Information om Brexit (vnk.fi)

Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef, tfn 0295 209 532

Maarit Mikkonen, enhetschef, tfn 0295 209 561

fornamn.efternamn(at)valvira.fi