Tillbaka till föregående sida

Frågor och svar om tillsynen över tjänster inom äldreomsorgen

Frågor och svar om tillsynen över tjänster inom äldreomsorgen

22.2.2019 12:36 / Nyhet

Regionförvaltningsverket har publicerat en FAQ med vanliga frågor om tjänster inom äldreomsorgen och svar på dem. Där hittar du bl.a. svar på vem som bär ansvaret för tillsynen över äldreomsorgen, den rättsliga grunden för tillsynen samt vilka myndigheter (kommunerna, regionförvaltningsverket, Valvira) som ska övervaka tjänsterna inom äldreomsorgen och ansvarsfördelningen mellan dem samt hur dessa tjänster övervakas i praktiken.

Vanliga frågor och svar hittar du på avi.fi (tillsvidare på finska)

Mer information om tillsynen över socialvården finns på webbsidan Tillsyn över socialvården (valvira.fi).

Dela denna sida