Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null FPA börjar ta emot journalhandlingar i pappersformat av privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet

FPA börjar ta emot journalhandlingar i pappersformat av privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet

27.12.2018 10:00 / Nyhet
FPA börjar ta emot journalhandlingar i pappersformat av privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet. I våras startade Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med FPA ett projekt vars syfte var att göra det möjligt för privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom social- och hälsovården som avslutat sin verksamhet att förvara och arkivera sina klient- och journalhandlingar vid FPA. Läs mera: FPA:s meddelande.