Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förvaltningsdomstolens beslut: Förlossningsverksamheten upphör på Oulaskangas sjukhus

Förvaltningsdomstolens beslut: Förlossningsverksamheten upphör på Oulaskangas sjukhus

26.9.2017 10:26 / Nyhet

Norra Finlands förvaltningsdomstol har hållit i kraft Valviras tidigare beslut om nedläggning av förlossningsverksamheten på Oulaskangas. Valvira förordnade 13.6.2016 att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned före 31.3.2017 på grund av risker för patientsäkerheten, eftersom vården av nyfödda inte uppfyller de krav som ställs på patientsäkerhet och enligt lagstiftningen.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut upphör förlossningsverksamheten på Oulaskangas före 30.6.2018.

Läs mer:

Valvira förordnar att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska upphöra före 31.3.2017 (13.6.2016)

Mer information:

Leena Kinnunen, överinspektör
tfn 0295 209 420

fornamn.efternamn(at)valvira.fi