Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Försäljning, reklam för och servering av alkoholdrycker – vad förändras 1.1.2018?

Försäljning, reklam för och servering av alkoholdrycker – vad förändras 1.1.2018?

21.12.2017 10:03 / uppdaterad 28.12.2017 14:41 / Nyhet

Riksdagen har 19.12.2017 godkänt totalreformen av alkohollagen, och presidenten har 28.12.2017 stadfäst lagarna. En del av ändringarna i alkohollagen träder i kraft redan 1.1.2018. I sin helhet träder den nya lagen i kraft 1.3.2018.

Valvira och regionförvaltningsverken har redan kontaktats av många som frågat om konsekvenserna av lagreformen. Denna webbnyhet innehåller svar på de vanligaste frågorna om ändringarna som träder i kraft vid årsskiftet.

I detaljhandeln är det tillåtet att sälja alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %

Innehavare av detaljhandelstillstånd kan från och med 1.1.2018 i sina detaljhandelsställen som beviljats tillstånd sälja högst 5,5-procentiga alkoholdrycker. Även kravet på att alkoholdrycken ska vara framställd genom jäsning slopas alltså från och med 1.1.2018. Tillstånd till ändring av produktsortimentet behöver inte ansökas hos regionförvaltningsverket.

Om namnet på alkoholdrycken innehåller produktnamnet för en stark alkoholdryck får den hållas tillgänglig i butiken, men marknadsföring tillåts inte. Nämnda produkter kan ingå i standardprislistor, men det är förbjudet att separat utannonsera priserbjudanden.

Leverering av högst 5,5-procentiga drycker till detaljhandeln vid årsskiftet

Tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker får inleda leveranser av alkoholdrycker till detaljhandelsställen enligt den nya lagen från och med 28.12.2017.

Numren på detaljhandelstillstånd som är införda i alkoholtillståndsregistret och gäller alkoholdrycker som framställts genom jäsning och innehåller högst 4,7 % alkohol ändras inte i detta sammanhang och på dessa nummer kan alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 % levereras för försäljning.

Tillstånd till detaljhandel med hantverksöl kan ansökas hos regionförvaltningsverket

Bryggerier kan i början av året ansöka om tillstånd till detaljförsäljning av hantverksöl hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde tillverkningsstället för hantverksöl ligger.

Ett bryggeri kan beviljas tillstånd till detaljhandel med hantverksöl endast i anslutning till ett enda tillverkningsställe, också om det finns flera tillverkningsställen. En Innehavare av detaljhandelstillstånd för hantverksöl ska vara i rättsligt och ekonomiskt hänseende oberoende och utöva sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra tillverkare av alkoholdrycker, och tillståndsinnehavaren får inte bedriva tillverkning på licens. Mängden av alkoholdrycker som tillverkas under ett kalenderår får vara högst 500 000 liter.

Förbudet mot kortvarig utannonsering av priserbjudanden upphör vid servering

Serveringsställen kan från början av året även utanför serveringsstället utannonsera kortvariga priserbjudanden som gäller svaga alkoholdrycker, till exempel på en reklamskylt i fönstret, på dörren eller i den omedelbara närheten av platsen (t.ex. på en A-ställning). Serveringsställen kan också utannonsera sådana priserbjudanden på sina webbplatser eller i tidningar.

Utannonsering av kortvariga specialpriser utanför detaljhandelsställen är fortfarande förbjuden.

Tillståndsinnehavare får publicera prislistor även för starka alkoholdrycker

Alkohollagen förbjuder reklam för starka alkoholdrycker. Som en avvikelse från reklamförbudet kan även tillverkare och partiförsäljare av starka alkoholdrycker samt restauranger som serverar sådana från och med 1.1.2018 presentera sina produkter till exempel på prislistor som finns på nätet. Samma bestämmelser om reklamförbud och prislistor på nätet gäller även för reklam och prislistor avsedda för exportmarknaden hos företag som placerat sig i Finland.

Förutsättningen är att prislistan eller produktförteckningen för konsumenter på ett sakligt och enhetligt sätt presenterar samtliga alkoholdrycker som finns till salu (både svaga och starka).

Fria öppettider för restauranger

Genom en ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet blir det helt fritt för restauranger att redan från början av året bestämma om sina öppettider. Däremot träder bestämmelserna om serveringstider i den nya lagen i kraft först 1.3.2018.

Fria öppettider innebär i praktiken, att servering av alkohol på varje serveringsställe ska upphöra den tid som gäller enligt serveringsställets serveringstillstånd eller tillstånd till förlängd tid, men serveringsstället behöver från och med 1.1.2018 inte längre stängas senast en halv timme efter serveringstidens slut. Serveringsställen med förlängd tid ska emellertid stängas den tidpunkt som fastställts i gällande beslut om tillstånd till förlängd tid. Serveringsställen kan från och med 1.3 göra en anmälan om förlängning av serveringstiden enligt den nya lagen.

Förutom ovannämnda ändringar träder den nya alkohollagen i kraft först 1.3.2018. Mer information ges senare om de ändringar som träder i kraft i mars.

Mer information på Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)valvira.fi.

Mer information på regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten
tfn 0295 016 155

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Jarmo Ruusu, alkoholinspektör
tfn 0295 016 915

Regionförvaltningsverket i Lappland
Esko Lind, överinspektör
tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Heikki Mäki, alkoholöverinspektör
tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Eero-Mikael Aromaa, överinspektör
tfn 0295 018 524

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ari Kilponen, alkoholinspektör
tfn 0295 017 571

E-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)avi.fi.

 

28.12.2017 uppdaterad språkligt