Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Förpackningspåskrifter för vinförpackningar

Förpackningspåskrifter för vinförpackningar

5.2.2014 16:36

Läs Valviras anvisning 8/2013: Förpackningspåskrifter för vinförpackningar

I denna anvisning behandlas förpackningspåskrifter för druvviner. Anvsningen tillämpas för alla viner som säljs inom gemenskapen, inklusive viner som importerats från tredjeland.

Anvisningen har uppdaterats 13.6.2014 efter att rådets förordning 1308/2013 om upprättande av samlad marknadsordning för jordbruksprodukter upphävde förordning 1234/2007. Anvisningens sakinnehåll har inte ändrats.

Mer information från Valvira per e-post: alkoholi@valvira.fi