Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förordningen som gäller begränsad rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel ändras från årsskiftet

Förordningen som gäller begränsad rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel ändras från årsskiftet

13.12.2019 11:14 / Nyhet

Urvalet av läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare utvidgas när en ändring av förordningen om förskrivning av läkemedel träder i kraft 1.1.2020. Begränsad rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel förutsätter ett skriftligt förordnande. Om ändringar görs i förordnandet ska detta anmälas till Valvira. Även ändringar i uppgifterna om verksamhetsställe anmäls till Valvira.

En förutsättning för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare är ett skriftligt förordnande med uppgift om de läkemedel som sjukskötaren får förskriva samt eventuella begränsningar i läkemedelsförskrivningen. Det skriftliga förordnandet ges av den ansvariga läkaren för verksamhetsenheten.

Läkaren som ger det skriftliga förordnandet ska sända till Valvira

  • en kopia av förordnandet som gäller begränsad förskrivning av läkemedel
  • en kopia av ändringarna som gjorts i förordnandet samt
  • uppgift om när förordnandet upphör att gälla (t.ex. när anställningsförhållandet avslutas).

Ändringen av förordningen om förskrivning av läkemedel innebär att urvalet av läkemedel som omfattas av begränsad förskrivningsrätt blir större. Även formuläret för läkarens skriftliga förordnande ändras i fråga om de uppgifter som lämnas om verksamhetsenheterna.

Ändringen av förordningen förutsätter inte att ändringsanmälan lämnas till Valvira, om inte uppgifterna om förskrivningsrätten eller verksamhetsstället ändras. Ändringsanmälan behövs om urvalet av de läkemedel som omfattas av förskrivningsrätten utvidgas eller om uppgifterna om verksamhetsställe ändras.

Förordningen träder i kraft 1.1.2020 – de nya uppgifterna uppdateras i Läkemedelsdatabasen 1.3.2020

Ändringen av förordningen om förskrivning av läkemedel träder i kraft 1.1.2020. Sjukskötare kan dock inte ännu vid den tidpunkten förskriva de nya läkemedel som nämns i förordningen, eftersom behövliga uppgifter kommer att införas i Läkemedelsdatabasen 1.3.2020. Patientdatasystemen kontrollerar automatiskt att det läkemedel som förskrivs enligt Läkemedelsdatabasen får förskrivas av en sjukskötare.

Läs mer:

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee vuonna 2020 (STM:n tiedote 13.12.2019)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (Valvira.fi)


Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef
tfn 0295 209 532

fornamn.efternamn(at)valvira.fi