Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned före 31.12.2018

Förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned före 31.12.2018

8.11.2018 12:31 / Nyhet

Valvira konstaterar i sitt beslut som utfärdats 7.11.2018, att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned senast 31.12.2018 i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt hade bett Valvira göra en ny utvärdering av förlossningsverksamhetens kvalitet på Oulaskangas sjukhus efter genomförda och planerade utvecklingsåtgärder.

Enligt Valviras bedömning har det efter högsta förvaltningsdomstolens beslut (23.4.2018) inte genomförts eller planerats sådana väsentliga förändringar i vården av nyfödda på Oulaskangas sjukhus som på ett avgörande sätt skulle höja patientsäkerhetsnivån. I fråga om intensivvård samt jourarrangemangen för kirurgi och radiologi uppfyller verksamheten inte heller de krav som anges i statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden.

Sammandrag av beslutet (på finska)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör, tfn 0295 209 300
Tarja Holi, direktör, tfn 0295 209 400
Kirsi Liukkonen, enhetschef, tfn 0295 209 428

Läs mer:

Valvira utvärderar läget för förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus (18.10.2018)
Förlossningsverksamheten upphör på Oulaskangas sjukhus  (23.4.2018) (på finska)
Valvira förordnar att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska upphöra före 31.3.2017 (13.6.2016)