Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förhandsannons om upphandlingen av det nya registret för serviceproducenter har publicerats

Förhandsannons om upphandlingen av det nya registret för serviceproducenter har publicerats

31.12.2021 13:15 / Nyhet

Valvira har inför upphandlingen av det nya registret Soteri publicerat en förhandsannons i webbtjänsten för offentlig upphandling Hilma.

Soteri är ett nytt register för tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Till registret sammanställs grundläggande uppgifter om alla privata och offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården och om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Soteri kommer också att vara ett register över tillsynsuppgifter. Uppgifterna i registret kommer att tillgodose informationsbehov hos Valvira, regionförvaltningsverken och flera intressentgrupper.

Soteri ersätter nuvarande separata register och kommer att fungera som ett master- eller grundregister för organisations- och tillsynsuppgifter inom social och hälsovården och tillståndsuppgifter inom den privata småbarnspedagogiken. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri. Registret ska vara en kundorienterad e-tjänst genom vilken serviceproducenterna och myndigheterna lättare kan sköta sina ärenden.

Soteri utgör en viktig del av utökningen av Valviras digitala tjänster och av programhelheten för främjande av digitalisering enligt regeringsprogrammet.

Upphandlingen innefattar två anbudsområden

Upphandlingen för Soteri omfattar också ett annat anbudsområde. Konkurrensutsättningen innefattar också anbud för administrationen och utvecklingen av systemplattformen Sampo samt den allmänna mjukvaruutvecklingen på Valvira. Sampo är en e-förvaltningsplattform som består av en e-tjänst, ett skrivbord för ärendehantering, ett ärendehanteringssystem och en offentlig informationstjänst. Syftet med den kombinerade upphandlingen är att vidareutveckla hela systemet för elektronisk ärendehantering. Systemleverantören kan välja mellan att lämna anbud för antingen Soteri eller Sampo, eller båda.

Den egentliga upphandlingsprocessen ska enligt planerna inledas i februari.  

Mer information:

Oskari Halttunen, dataförvaltningschef, 0295 209 220
Katja Turunen, projektchef, 0295 209 511

Förhandsannons om upphandling av Soteri-registret (hankintailmoitukset.fi)

Mer information om Soteri (valvira.fi)