Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Föreskrift publicerats om säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården

Föreskrift publicerats om säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården

18.9.2020 11:30 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har publicerat en föreskrift om verksamhetsbetingelser för privata enheter inom socialvården som tillhandahåller missbrukarvård för säkerställande av klientsäkerheten. Syftet med föreskriften är att fästa serviceproducenternas och kommunernas uppmärksamhet vid de kriterier som verksamheten i privata tjänster inom socialvården ska uppfylla enligt gällande lagstiftning och enligt kvalitetskriterierna för missbrukarvården. Samtidigt ger föreskriften information till servicetagare och deras närstående om vad som förutsätts av tjänsterna och hur de övervakas. Den nya anvisningen innehåller preciseringar av den webbnyhet som publicerades om ämnet 2.7.2020. 

 

Läs mer

Verksamhetsbetingelser för privata enheter som tillhandahåller missbrukarfård för säkerställande av klientsäkerheten (pdf)

Säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården 
(Valviras och regionförvaltningsverkens webbnyhet 2.7.2020)

Mer information 
    
På Valvira:

överinspektör Lilli Autti, tfn 0295 209 605
överinspektör Irja Hemmilä, tfn 0295 209 531

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
överinspektör för socialvården Sari Luukko, tfn 0295 016 163

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör för socialvården Pia Sorsa, tfn 0295 016 853

Regionförvaltningsverket i Lappland
överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen, tfn 0295 017 378 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör för socialvården Marjo Henrichson, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör för socialvården Jaana Aarnio, tfn 0295 018 576

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
överinspektör för socialvården Timo K. Mäkelä, tfn 0295 017 572 

fornamn.efternamn(at)avi.fi