Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förbudet mot mentolcigaretter träder i kraft 20.5.2020

Förbudet mot mentolcigaretter träder i kraft 20.5.2020

22.1.2020 10:13 / Nyhet

Enligt tobakslagen får till konsumenten inte säljas eller på annat sätt överlåtas cigaretter eller rulltobak med en karakteristisk doft eller smak. Med karakteristisk doft eller smak avses en doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som är tydligt märkbar före eller under användningen av en tobaksprodukt.

Förbudet baserar sig på EU:s tobaksdirektiv. I tobaksdirektivet föreskrivs dock en övergångsperiod i fråga om tobaksprodukter med karakteristisk smak som har en minst tre procents marknadsandel i EU inom en viss produktklass. I Finland utgör mentolcigaretter sådana produkter.

Övergångsperioden som föreskrivs i tobaksdirektivet upphör 20.5.2020. Från och med den tidpunkten får mentolcigaretter inte längre säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenten.

I cigaretter och rulltobak har alla andra smaker än mentol varit förbjudna redan från år 2016. Tobakslagen förbjuder användningen av karakteristiska dofter och smaker också i nikotinvätskor och i nikotinfria vätskor för förångning.

Syftet med tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra.

Mer information:

Isabella Lencioni, jurist
tfn 0295 209 358

Anne Ritari, jurist
tfn 0295 209 413
fornamn.efternamn(at)valvira.fi