Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Förbud mot framläggande av produkter som avses i tobakslagen

Förbud mot framläggande av produkter som avses i tobakslagen

22.9.2016 09:36

Valviras anvisning 14/2016

Förbud mot framläggande av produkter som avses i tobakslagen (pdf)

Förbudet mot framläggande gäller alla försäljningsställen där man idkar detaljhandel med tobaksprodukter, röktillbehör, tobakssurrogat, tobaksimitationer, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor.

Produkterna och deras varumärken får emellertid hållas synliga på sådana försäljningsställen med separat ingång som nästan enbart säljer i tobakslagen avsedda produkter, om produkterna och deras varumärken inte kan ses utanför försäljningsstället (s.k. specialaffär).

Förbudet mot framläggande gäller inte sådana röktillbehör och tobaksimitationer som inte är försedda med varumärken för tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor.

Över de produkter som finns till försäljning och som omfattas av förbudet mot framläggande kan man sammanställa

  • en tryckt katalog som innehåller bilder av produkterna och/eller
  • en tryckt förteckning som innehåller en enkel lista över produkterna.

Till skillnad från förteckningen får katalogen inte överlåtas till en kund så att han eller hon kan ta den med sig. Katalogen och förteckningen får inte ligga framme på försäljningsstället så att kunden själv kan ta dem och studera dem. Katalogen och förteckningen ska till sitt innehåll och sin utformning uppfylla kraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter (593/2016, nedan detaljhandelsförordningen).

Kunderna får i regel inte informeras om försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor på något annat sätt än genom att ett detaljhandelstillstånd enligt 47 § i tobakslagen och ett sådant anslag om försäljningsförbud enligt 53 § i tobakslagen som avses i 2 § i detaljhandelsförordningen hålls synligt för kunderna vid varje försäljningsdisk på försäljningsstället. På motsvarande sätt kan kunderna informeras om försäljningen av tobakssurrogat och elektroniska cigaretter genom att ett anslag om försäljningsförbud sätts upp vid varje försäljningsdisk så att kunderna lätt får syn på det.