Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förbered dig på det förnyade alkoholnäringsregistret genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter

Förbered dig på det förnyade alkoholnäringsregistret genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter

23.9.2022 08:00 / Nyhet

Reformen av alkoholnäringsregistret Allu framskrider. I och med reformen kommer du i fortsättningen att ansöka om alkoholtillstånd elektroniskt och systemet för rapportering av alkoholförsäljningsuppgifter och produktanmälningar blir mer kundvänligt än tidigare.

Det lönar sig att vara förberedd på reformen genom att du på förhand ansöker om Suomi.fi-fullmakter för alla som gör produktanmälningar, rapporterar försäljningsuppgifter eller ansöker om tillstånd på företagets vägnar. Utan fullmakter kan inga andra än företagets namntecknare använda det förnyade Allu-systemet. Anvisningar för att ansöka om fullmakter:

  1. Gå till sidan Fullmakter på Suomi.fi. Klicka på "Identifiera dig".
  2. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
  3. Klicka på "Personliga fullmakter" och klicka på "Begär fullmakter" på den sida som öppnas.
  4. Klicka på "Lägg till företag" på sidan Parter och ange namnet på den aktör du representerar.
  5. Om du både ansöker om alkoholtillstånd och rapporterar uppgifter för ditt företag, väljer du "Ansöka om tillstånd för och göra anmälningar om alkoholnäringen" som fullmaktsärende på sidan Fullmaktsärenden. Välj istället ”Göra anmälningar till myndigheter om alkoholnäringen”, om du endast rapporterar uppgifter. Använd endast något av de här alternativen. De övriga alternativen är avsedda för myndigheterna.
  6. Följ anvisningarna i Suomi.fi och bekräfta begäran om fullmakt. Den överförs då för godkännande till företagets namntecknare.
  7. Namntecknaren ska därefter logga in på sidan Fullmakter i Suomi.fi och godkänna din begäran om fullmakt.

Det nya alkoholnäringsregistret lanseras vid årsskiftet. Vi meddelar närmare tidpunkt under hösten. Att ansöka om fullmakter är i detta skede det bästa sättet för dig att förbereda dig för förändringen. Mer anvisningar om hur du ansöker om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.

Mer information:

Valviras alkoholförvaltning, alkoholi(at)valvira.fi