Innehållspresentatör

null Europeiska kommissionens vägledning angående registrering och överföring av information om förflyttningar av tobaksprodukter

Europeiska kommissionens vägledning angående registrering och överföring av information om förflyttningar av tobaksprodukter

25.11.2019 10:07 / Nyhet

De vanligaste felen som förekommit i registrering och överföring av information om spårbarhet samt lösningar på dem

Europeiska kommissionen har publicerat ett nytt dokument om spårbarheten av tobaksprodukter, som utarbetats i samarbete med tjänsteleverantören av databasen Dentsu (Dentsu Aegis Network Switzerland AG). Dokumentet innehåller information om de vanligaste felen som förekommit i registreringen och överföringen av information om förflyttningar av tobaksprodukter samt anvisningar om korrigering av felen. Anvisningarna har publicerats på engelska och en översättning till svenska kommer inom kort att vara tillgänglig på kommissionens webbplats.

Syftet med dokumentet är att göra det lättare för aktörer som deltar i handeln med tobaksprodukter att följa de krav som ställs av den nya lagstiftningen om spårbarhet, särskilt när det gäller registrering av information om förflyttningar av produkter och överföring av informationen till databassystemet. Det är viktigt för ekonomiska aktörer (som partiförsäljare och upplagrare) att korrigera felen, eftersom brister i registrering och överföring kan leda till att produkterna till denna del är lagstridiga. Felen kan också orsaka problem i senare faser av leveranskedjan.

Det har planerats att det från årsskiftet 2019–2020 kommer att skickas ett varningsmeddelande från databassystemet i sådana fall där information sänts in i fel format. Enligt planerna ska, en månad från det att varningsmeddelanden tagits i bruk, oinskränkta valideringsfunktioner tas i bruk för databassystemet, vilket i praktiken innebär att systemet avvisar felaktiga meddelanden och sänder en felanmälan som svarsmeddelande.

Spårbarheten av tobaksprodukter är ett led i bekämpandet av olaglig handel. Syftet med denna helhet är att minska utbudet av olagliga tobaksprodukter och samtidigt påverka tobaksrökningens utbredning. Systemet har alltså en viktig roll i att skydda både folkhälsan, staternas ekonomi och de lagliga aktörerna.

 

Läs mer:

Kommissionens webbsidor om genomförande av tobaksdirektivet (senaste uppdateringar)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) om spårbarhetssystemet (EU) 2018/574

Bekämpning av olaglig handel med tobaksprodukter (valvira.fi)

 

Mer information:

Isabella Lencioni, överinspektör
tfn 0295 209 358
fornamn.efternamn(at)valvira.fi