Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null EU-kommissionen ändrade förordningen om kraftigt denaturerad etanol

EU-kommissionen ändrade förordningen om kraftigt denaturerad etanol

11.7.2017 10:53 / Nyhet

Europeiska kommissionen har ändrat förordningen om kraftig denaturering av etanol. Ändringen publicerades 22.6.2017 genom Europeiska kommissionens genomförandeförordning och tillämpas från och med 1.8.2017.

De flesta medlemsstater av EU (inkl. Finland) har godkänt kraftig denaturering enligt följande (mängden av denatureringsmedel anges per hektoliter absolut etanol):

  • 1,0 liter isopropylalkohol (IPA)
  • 1,0 liter metyletylketon (MEK)
  • 1 gram denatoniumbensoat

För den inre marknaden kan medlemsstaterna tillsätta ett färgämne i produkten för att ge den en karaktäristisk färg som gör att den omedelbart kan identifieras. I Finland finns det inga krav på att tillsätta färg.

Vissa medlemsstater (Bulgarien Tjeckien, Rumänien och Storbritannien) har bibehållit det gemensamma denatureringsförfarandet som tidigare godkänts av EU, där halten av denatureringsmedel är högre. Enligt förordningen godkänns även fortsatt användning av vissa nationella denatureringsförfaranden.

De denatureringsmedel som i Finland har godkänts att användas för tillverkning av kraftigt denaturerad etanol finns uppräknade på Valviras webbplats. Etanolpreparat som tillverkats i Finland enligt tidigare godkända förfaranden för kraftig denaturering kan användas till slutet av år 2018.

Med denaturering avses behandling av ren etanol genom tillsats av andra ämnen i syfte att göra den odrickbar.

Mer information:

överinspektör Markku Keskimäki, till 14.7.
tfn 0295 209 516

enhetschef Eeva Saari, från och med 17.7.
tfn 0295 209 515

fornamn.efternamn@valvira.fi