Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ett par hundra toppexperter stärker tillsynsmyndigheternas arbete

Ett par hundra toppexperter stärker tillsynsmyndigheternas arbete

21.1.2021 09:15 / Nyhet

Tisdagen den 19 januari samlades Valviras permanenta sakkunniga inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik till ett expertsymposium arrangerat av Valvira. I det virtuellt arrangerade evenemanget deltog en stor mängd toppexperter, vars uppgift är att ge experthjälp för Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsarbete. Under symposiet behandlades bland annat behandlingsprocessen för tillsynsärenden samt de sakkunnigas juridiska ställning och ansvar.

De permanenta sakkunnigas huvudsakliga uppgift är att ge expertutlåtanden kring tillsynsärenden. Därtill kan de till exempel delta i regionförvaltningsverkens eller Valviras inspektionsbesök eller styrnings- och bedömningsbesök. De kan även själva proaktivt föreslå tillsyns, styrnings- och utvecklingsteman.

De sakkunniga är av stor betydelse för tillsynsarbetet. Deras ställningstagande är i en viktig roll till exempel vid beslut om behandling av klagomål och yrkespersoners tillsynsärenden. De sakkunnigas utlåtanden förpliktar dock inte Valvira, som alltid självständigt bedömer och beslutar om ärendet.

Om Valviras permanenta sakkunniga stadgas i lag. Till permanenta sakkunniga kallar Valvira ”erkänt skickliga och erfarna personer, med vetenskaplig eller annan sakkunskap som är betydelsefull för Valviras verksamhet”. De permanenta sakkunniga står även till förfogande för regionförvaltningsverken.

I december 2020 inledde nya sakkunniga inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik sin fyraåriga verksamhetsperiod. Totalt har Valvira över 200 permanenta utomstående sakkunniga.

Mer information om permanenta sakkunniga (Valvira.fi)

Mer information:

Direktör Helena Mönttinen
tfn 0295 209 404
fornamn.efternamn@valvira.fi