Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Endast informationssystem som finns i Valviras register får tas i bruk

Endast informationssystem som finns i Valviras register får tas i bruk

9.6.2017 09:26 / Nyhet

Från början av år 2017 har det endast varit tillåtet att ta i bruk sådana informationssystem inom social- och hälsovården som anmälts till Valviras register. Uppgifterna om informationssystem som överensstämmer med kraven har publicerats i ett register som upprätthålls av Valvira. För närvarande innehåller registret cirka 100 informationssystem.

- Sannlikt finns det fortfarande informationssystem i bruk i vårt land som inte har anmälts till Valviras register, säger överingenjör Antti Härkönen.
- Tillverkaren av systemet är skyldig att anmäla det till Valviras register. Aktörerna inom social- och hälsovården bör dock säkerställa, att systemet finns i vårt register innan det tas i bruk.

Härkönen påminner verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården om att de även ska göra upp en plan för egenkontroll av informationssäkerheten. En anvisning om detta har utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

- Aktörerna ska ha en plan för egenkontroll av informationssäkerheten. Vid inspektioner har det kommit fram att alla aktörer inte har en sådan, säger Härkönen.
- Syftet med informationssäkerhetsplanen är att beskriva verksamhetsenhetens allmänna rutiner och hur informationssäkerheten beaktas i praktiken.

I fråga om social- och hälsovården upprätthåller Valvira ett register över informationssystem som överensstämmer med kraven. De väsentliga kraven som ställs på informationssystem har definierats i THL:s föreskrifter. Valvira mottar och behandlar även anmälningar från servicegivare om betydande avvikelser som äventyrar informationssäkerheten, dataskyddet eller patientsäkerheten. Valvira behandlar dessutom anmälningar från tillverkare av informationssystem som hänför sig till riksomfattande informationssystemtjänster om betydande avvikelser i de väsentliga kraven som ställs på informationssystem.

- Avvikelser som gäller systemen eller informationssäkerhetsplanen ska anmälas till Valvira, påminner Härkönen.

Läs mer:

Informationssystem (Valvira.fi) (på finska)

Social- och hälsovårdens patient- och klientdatasystem finns nu i Valviras register (9.1.2017)

Patient- och klientdatasystemen inom social- och hälsovården införs i Valviras register (på finska) (15.12.2016)

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör

tfn 0295 209 530

fornamn.efternamn(at)valvira.fi