Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Endast en tredjedel av studerande som tillfälligt arbetade i sjukskötaruppgifter hade en skriftligen utsedd handledare

Endast en tredjedel av studerande som tillfälligt arbetade i sjukskötaruppgifter hade en skriftligen utsedd handledare

9.3.2017 09:56 / Nyhet

Endast en tredjedel av studerande som tillfälligt var verksamma i sjukskötaruppgifter hade en skriftligen utsedd handledare, visar en enkätsundersökning som gjorts av Valvira. På många sätt fungerar inskolningen dock bra, och studerandena var nöjda med den.

Valvira företog tillsammans med förbundet Sairaanhoitajaliitto en utredning om vilka erfarenheter sjukskötarstuderande hade av sin inskolning när de arbetat som sjukskötarvikarier under sommaren 2016. Utredningen genomfördes i form av en enkät under tiden 22.9–18.10.2016. Enkäten besvarades av 86 sjukskötarstuderande.

Studerande är nöjda med inskolningen, men önskar mer tid för handledning

Det som var oroväckande var att endast en tredjedel av studerande som tillfälligt var verksamma i sjukskötaruppgifter hade en skriftligen utsedd handledare, vilket förutsätts av lagbestämmelserna. Trots att handledaren lätt kunde nås, är ett sådant arrangemang inte adekvat med tanke på patientsäkerheten: man kan inte utgå ifrån att en studerande själv är medveten om alla de situationer där han eller hon behöver hjälp.

Cirka hälften (48 %) av studerandena ansåg att man inte använde tillräckligt med tid till inskolningen. Studerandena hade behövt mer tid särskilt för introduktion av datasystemen. Studerandena antogs också kunna mer än vad de i verkligheten kunde. Detta gällde framför allt praktiska saker, till exempel att ge en subkutan injektion. Ändå var 69 % av studerandena helt eller nästan helt av den åsikten att den inskolning som de fått innehöll det väsentligaste som de behövde veta i sitt arbete. Handledarna hade också en positiv inställning till inskolningen.

God inskolning och handledning förbättrar patientsäkerheten

På basis av klagomål som mottagits av Valvira har man observerat, att studerande som tillfälligt är verksamma i yrkesutbildade personers uppgifter inom hälso- och sjukvården och socialvården inte alltid får adekvat inskolning, tillräckligt detaljerad precisering av sina arbetsuppgifter och en sådan handledning och tillsyn som de behöver. Den enkätsundersökning som nu genomförts gav viktig information om situationen kring handledning och egenkontroll bland studerande som arbetar i sjukskötaruppgifter, trots att antalet respondenter var mindre än väntat. Enkäten kommer att upprepas för att den fortsatta utvecklingen av situationen ska kunna bedömas.

En studerande som tillfälligt är verksam i sjukskötaruppgifter ska alltid arbeta under ledning och tillsyn av en legitimerad och tillräckligt erfaren sjukskötare. Studeranden har rätt till inskolning och handledning och skyldighet att rapportera till sin handledare och chef om han eller hon enligt sin egen uppfattning inte har färdigheter för de anvisade uppgifterna. Adekvat stöd och handledning ökar patientsäkerheten, men också studerandens trivsel i arbetet. En välorganiserad inskolning för studerande är sannolikt också ett tecken på att verksamhetsenheten i övrigt har en god patientsäkerhetskultur.

Läs mer:

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (Inskolning av studerande som tillfälligt var verksamma i sjukskötaruppgifter, på finska)

Mer information:

Riitta Aejmelaeus, överläkare
tfn 0295 209 431

Helena Mönttinen, referendarieråd
tfn 0295 209 404

fornamn.efternamn(at)valvira.fi