Innehållspresentatör

null En uppdatering av riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2018–2019 har publicerats

En uppdatering av riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2018–2019 har publicerats

15.8.2017 11:13 / uppdaterad 25.8.2017 10:39 / Nyhet

Valvira har publicerat en uppdatering av det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet för åren 2018–2019. Uppdateringen gäller den planenliga tillsynen som kommunerna verkställer genom sina tillsynsplaner. Genom tillsynsprogrammet införs enhetliga tillsynsförfaranden inom hälsoskyddet i hela landet så att tillsynen är högkvalitativ, riskbaserad och inriktad på förebyggande av hälsoskador. Tillsynsprogrammet har uppdaterats på grund av att ändringar i lagstiftningen har trätt i kraft.

Genom ändringen av hälsoskyddslagen har den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter lindrats i fråga om tillsynsplanering och anmälningsförfarande. Hälsoskyddslagen innehåller inte längre bestämmelser om obligatoriska uppgifter i tillsynsprogrammet och tillsynsplanen.

Kommunerna ska i sina tillsynsplaner beakta det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet i enlighet med lokala behov. Genom justeringen av tillsynsplanen säkerställs, att den kommunala tillsynsplanen uppdateras och att de ändringar som införts i lagstiftningen, tillsynsanvisningarna och tillsynsfältet har beaktats. Uppdateringen av tillsynsplanen förutsätter i praktiken också att utfallet av den tidigare tillsynsplanen utvärderas, antingen delvis eller i sin helhet.
 
I samband med sina utvärderings- och styrningsbesök utvärderar regionförvaltningsverken de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet och realiseringen av dem.

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet beaktar de gemensamma målen för miljö- och hälsoskydd som fastställts i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2015–2019.Uppdatering 2018–2019 (pdf)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen 2015–2019. Uppdatering 2018–2019 (pdf)

Gemensamt riksomfattande tillsynen över miljö- och hälsoskyddet 2015-2019, uppdatering för åren 2018-2019 (pdf)

Mer information:

Kaisa Mäntynen, miljöhälsovårdråd
tfn 0295 209 613
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

25.8.2017 uppdaterad länken till gemensamt riksomfattande tillsynsprogrammet över miljö- och hälsoskyddet