Innehållspresentatör

null En broschyr med uppdaterad information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och patientens rättigheter har publicerats på Valvira.fi

En broschyr med uppdaterad information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och patientens rättigheter har publicerats på Valvira.fi

6.11.2017 14:09 / Nyhet

En broschyr med uppdaterad information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och patientens rättigheter har publicerats på Valviras webbplats. Broschyren har kompletterats med små preciseringar av innehållet.

I broschyren förklaras när vård oberoende av vilja behövs och ges information om patientens rättigheter i samband med vården. Den är avsedd för dem som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av sin vilja. Broschyren innehåller även nyttiga fakta för patientens anhöriga.

Den nya broschyren publiceras som en nätpublikation på finska, svenska och engelska.


Läs mer:
Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Mer information:
Kaisa Riala, överläkare
tfn 0295 209 381
fornamn.efternamn(at)valvira.fi