Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Elektronisk ärendehantering i bruk för ansökan om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården

Elektronisk ärendehantering i bruk för ansökan om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården

30.10.2018 08:37 / Nyhet

E-tjänsten för ansökan om legitimering och skyddad yrkesbeteckning har etablerats för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avlagt sin examen i Finland.

E-tjänsten kan tills vidare användas av följande yrkesgrupper: läkare, tandläkare, provisor, farmaceut, psykolog, näringsterapeut och talterapeut. Dessutom kan man elektroniskt ansöka om rätt att vara läkare med behörighet att avge utlåtande enligt lagen om avbrytande av havandeskap. Specialistläkare och specialisttandläkare kan tills vidare ännu inte göra sin ansökan elektroniskt.

De som redan lämnat in sin ansökan i pappersformat behöver inte ansöka på nytt via e-tjänsten.

Registerutdrag och EU-intyg kan också beställas via e-tjänsten.

- E-tjänsten underlättar processen för sökande, säger direktör Jussi Holmalahti.

Om sökandens examensuppgifter finns i högskolornas Virta-system plockar systemet fram dem automatiskt, och pappersbilagor behöver då inte skickas.

- Via e-tjänsten kan man lätt följa behandlingen av sin egen ansökan. Även beslutet om beviljad rätt att utöva yrket kan läsas i det elektroniska systemet, om sökanden gett tillstånd till det, säger Holmalahti.

- Detta är ett viktigt steg i att uppfylla Valviras servicelöfte.

Valvira fortsätter att utveckla och utvidga sina e-tjänster i enlighet med sin strategi och sitt servicelöfte.

Läs mer:
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, ansökningsanvisningar

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

Maarit Mikkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 561

fornamn.eftrnamn(at)valvira.fi