Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Elektronisk ärendehantering för rehabiliteringsledare nu i bruk

Elektronisk ärendehantering för rehabiliteringsledare nu i bruk

1.3.2018 09:00 / Nyhet

För rehabiliteringshandledare som ansöker om yrkesrättigheter inom socialvården är elektronisk ärendehantering nu i bruk. E-tjänsterna underlättar processen för sökanden: om examensuppgifterna kan fås direkt från högskolornas datalager (VIRTA), blir de automatiskt valbara när sökanden fyller i sina uppgifter i Valviras elektroniska ansökningstjänst. Sökanden behöver då inte själv mata in uppgifterna om läroanstalt eller utexamineringsdatum, och inte heller skicka in pappersbilagor till Valvira.

Via e-tjänsten kan du lätt följa upp hur din ansökan framskrider. Beslutet om beviljad rätt att utöva yrke eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning får du också i det elektroniska systemet, om du ger tillstånd till det.

Behandlingstiden för nyexaminerade yrkesutbildade personer inom socialvården som ansökt om legitimation är för närvarande cirka 30 vardagar. För dem som ansöker om legitimation inom socialvården med stöd av den så kallade övergångsbestämmelsen är behandlingstiden cirka fyra månader. Valvira har hittills registrerat över 31 000 legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Cirka 1 500 ansökningar om rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården är som bäst under behandling. Vi ber er undvika att kontakta oss i frågor som gäller enskilda ansökningar. Om det finns brister i ansökningshandlingarna tar Valvira kontakt med sökanden innan ärendet avgörs.

Läs mer:

Elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården

Ansökningsanvisning för rehabiliteringsledare

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras från 1.1.2018 – övergångstiden förlängs till slutet av juni 2018 (14.12.2017)

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 561
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

I frågor som gäller enskilda ansökningar vänligen kontakta suosikki(at)valvira.fi