Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Elektronisk ärendehantering för klagomål om hälso- och sjukvård

Elektronisk ärendehantering för klagomål om hälso- och sjukvård

15.3.2021 10:29 / Nyhet

Valviras digitala tjänster utvidgas. Klagomål om hälso- och sjukvården kan nu anföras elektroniskt via Valviras webbplats.

Valvira behandlar de klagomål där felbehandling misstänks ha lett till döden eller grav bestående invaliditet. Övriga klagomål om patientens vård anförs till regionförvaltningsverket.

Om du är missnöjd med vården, kan du försöka reda ut saken vid vårdenheten. Om diskussionen vid vårdenheten inte hjälper, kan du göra en skriftlig anmärkning till chefen som ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges vid vårdenheten. En anmärkning är ofta det snabbaste sättet att reda ut situationen. Du kan dock anföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten även om du inte har gjort en anmärkning. Tillsynsmyndigheten, dvs. Valvira eller regionförvaltningsverket, kan beroende på fallet överföra ärendet till vårdenheten för att behandlas som anmärkning. Den klagande informeras om överföringen.

Mer information för situationer där du är missnöjd med vården (valvira.fi)

Elektroniskt klagomål om hälso- och sjukvård på Valviras webbplats (valvira.fi)

Även klagomål om socialvården kan anföras elektroniskt via Valviras webbplats. Valvira behandlar klagomål om socialvården när de gäller ett vittsyftande eller principiellt viktigt ärende. Övriga ärenden behandlas av regionförvaltningsverken.

Mer information om elektroniska klagomål om socialvården (valvira.fi)

En betydande del av klagomålen överförs till vårdenheterna

Under de senaste åren har Valvira överfört en ännu större del av klagomålen om hälso- och sjukvården för att behandlas som anmärkningar, och samtidigt handlett aktörer inom hälso- och sjukvården i att behandla anmärkningar korrekt och trygga patientsäkerheten.

2020 fick Valvira 368 klagomål om hälso- och sjukvården för utredande. Antalet var mindre än föregående år (421 klagomål 2019).

 

Mer information:

​​​​​​​Kaisa Riala, gruppchef, 0295 209 381
Leena Kinnunen, överinspektör, 0295 209 420
Anna-Mari Lappalainen, systemspecialist, 0295 209 375