Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Elektronisk ärendehantering blir lättare för socialarbetare

Elektronisk ärendehantering blir lättare för socialarbetare

4.9.2017 10:24 / Nyhet

Den elektroniska ärendehanteringen för socialarbetare som ansöker om yrkesrättigheter inom socialvården underlättas: examensuppgifterna för socialarbetare som utexaminerats år 2014 eller senare hämtas från och med 1.9 direkt från högskolornas datalager (VIRTA). Sökandena behöver alltså inte längre bifoga några handlingar till sin ansökan.

Högskolornas datalager innehåller även examensuppgifterna för socionomer och geronomer. Om examensuppgifterna kan fås direkt blir de automatiskt valbara när sökanden fyller i sin ansökan i Valviras e-tjänst. Sökanden behöver då inte själv mata in uppgifterna om läroanstalt eller examensdatum och inte heller sända in bifogade handlingar till Valvira.

Via e-tjänsten kan man lätt följa behandlingen av sin ansökan. Beslutet om beviljad yrkesrättighet eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckningen kan också läsas i det elektroniska systemet, om sökanden gett tillstånd till det.

För närvarande är behandlingstiden cirka 30 vardagar för sådana nyexaminerade yrkesutbildade personer inom socialvården som ansöker om legitimation. För yrkesutbildade personer som ansöker om legitimation med stöd av den så kallade övergångsbestämmelsen är behandlingstiden cirka 6 månader. Valvira har hittills registrerat totalt 11 715 legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Antalet sökande som väntar på legitimation inom socialvården är 15 000. Vi ber vänligen sökandena undvika att kontakta oss i frågor som gäller en enskild ansökan. Om det finns brister i ansökningshandlingarna tar Valvira kontakt med personen innan ärendet avgörs.

Läs mer:

Lättare elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården – förändringen gäller i första skedet socionomer och geronomer (6.4.2017)

Ansökningsanvisningar för yrkesrättigheter inom socialvården

Mer information:

Sanna Hyttinen, jurist
tfn 0295 209 608
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Frågor som gäller en enskild ansökan bör vid behov skickas till adressen suosikki(at)valvira.fi