Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Egenkontrollen av organiseringsansvaret för social- och hälsovården främjas i samarbete

Egenkontrollen av organiseringsansvaret för social- och hälsovården främjas i samarbete

23.11.2020 12:00 / Nyhet

På vilket sätt stöds och främjas egenkontrollen av organiseringsansvaret för social- och hälsovården i samarbete med andra tillsynsmyndigheter? Temat diskuteras på ett samarbetsmöte 24.11.2020 mellan ansvariga personer i kommuner och samkommuner som organiserar social- och hälsovårdstjänster, aktörer inom den offentliga förvaltningen som utvecklar egenkontrollen samt tillsynsmyndigheternas experter. Tillställningen ordnas av Valvira.

Temat behandlas både på nationell nivå och via olika projekt – på vilket sätt egenkontrollen har utvecklats inom organisationer och regioner och hur verkställigheten har påverkats av coronasituationen. Egenkontroll och gemensam inlärning speglas i förhållande till de ändringar som vårdreformen kommer att föra med sig. 

Ett flertal olika lagar innehåller bestämmelser om egenkontroll. Enligt den planerade vårdreformen kommer landskapen att ansvara för ordnandet av tjänsterna, men också för tillsynen enligt olika program och planer för egenkontroll. Anordnare och producenter ska genom egenkontroll säkerställa att social- och hälsovårdens tjänster är klient- och patientsäkra. Tillsynsmyndigheterna stöder det praktiska genomförandet och säkrar verkställigheten.

Mötet kan följas i sociala medier under hashtag #soteomavalvonta.