Innehållspresentatör

null Effektiv tillsyn

Effektiv tillsyn

23.6.2016 15:03

En välfungerande social- och hälsovård och säker livsmiljö har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Det yttersta målet för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras arbete är att säkerställa likabehandling av medborgarna och allas rätt till social- och hälsovårdstjänster samt att sörja för klient- och patientsäkerheten.

Valvira har i sin verksamhet särskilt främjat den proaktiva tillsynen som är effektiv och bygger på riskbedömning och ömsesidig växelverkan. Servicegivarens egenkontroll är – och ska vara – den primära tillsynsmetoden. Tillsynsmyndigheten stöder och vägleder verksamhetsenheternas egenkontroll.

Effektiv tillsyn (pdf)