Innehållspresentatör

null E-tjänsten för yrkesutbildade personer inom socialvården lanseras i dag

E-tjänsten för yrkesutbildade personer inom socialvården lanseras i dag

29.11.2016 09:40 / Meddelande

I dag, tisdagen den 29 november 2016, tas den elektroniska ärendehanteringen i bruk för yrkesutbildade personer inom socialvården.

–    Digitaliseringen är en ständigt pågående utvecklingsprocess, säger direktör Jussi Holmalahti.

–    E-tjänsten för socialvårdens yrkespersoner är en viktig milstolpe i Valviras digitaliseringsprojekt. Sökanden kan lämna in sin ansökan utan att behöva pyssla med pappersbilagor, om examensbeviset finns i högskolornas datalager (VIRTA).

Närvårdare som redan är införda i Terhikki-registret behöver inte heller sända in sitt examensbevis till Valvira, utan det kan härefter plockas direkt ur Terhikki. Genom e-tjänsten är det också lätt att följa upp behandlingsskedet för den egna ansökningen. Beslutet om beviljade yrkesrättigheter eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning delges också via det elektroniska systemet.

–    I det första skedet påskyndar e-tjänsten visserligen inte behandlingen av ansökningarna, eftersom de behandlas i den ordning de anländer, förklarar Holmalahti.

–    För närvarande är över 4 000 ansökningar i pappersformat under behandling.

–    På lång sikt underlättar e-tjänsten processen också ur myndighetens synvinkel. I den första fasen är nyttan störst för dem som ansöker om yrkesrättigheter.

Valvira har redan registrerat 2 252 yrkesutbildade personer inom socialvården i Suosikki-registret. Yrkesutbildade personer som arbetar inom socialvården har tid till slutet av år 2017 att ansöka om legitimation eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning.

Den elektroniska tjänsten för behandling av ansökningar om yrkesrättigheter inom socialvården är en del av Valviras omfattande digitaliseringsprojekt (SAMPO). SAMPO kommer att förvandla Valviras tjänster till e-tjänster. Näst i turen står ansökningar om tillstånd att tillhandahålla privata social- och hälsotjänster, yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården samt en elektronisk process för klagomål som gäller socialservice samt hälso- och sjukvård.

Läs mer:

Elektronisk ärendehantering
Yrkesrättigheter inom socialvården
Mitä kuuluu SosAmha?(blogg på finska)
JulkiSuosikki-registret är i bruk – de första yrkesutbildade personerna inom socialvården är nu registrerade (18.8.2016)
Valviras Julki-Terhikki-system förnyades – det nya registret är tillgängligt (13.5.2016)

Mer information:

Auli Aalto, projektchef (elektronisk ärendehantering)
tfn 0295 209 310

Maarit Mikkonen, enhetschef, referendarieråd (ärenden som gäller registrering)
tfn 0295 209 561

fornamn.efternamn(at)valvira.fi