Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Dödsfall ska utan dröjsmål anmälas till befolkningsdatasystemet

Dödsfall ska utan dröjsmål anmälas till befolkningsdatasystemet

27.12.2018 09:42 / Nyhet
Statsrådets förordning om utredande av dödsorsak ändras. När ett dödsfall har konstaterats, ska en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd eller en läkare i regel utan dröjsmål göra en anmälan om dödsfallet till befolkningsdatasystemet. Läs mera: social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.