Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Diskussionsarena i Uleåborg 21.5.2018 om tjänster för äldre som ges hemma

Diskussionsarena i Uleåborg 21.5.2018 om tjänster för äldre som ges hemma

18.4.2018 15:38 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland ordnar 21.3.2018 en regional sammankomst i Uleåborg under temat tjänster för äldre som ges hemma, en s.k. diskussionsarena för klienter. På diskussionsarenan förs diskussioner mellan tillsynsmyndigheterna och klienter som anlitar hemservice i Norra Österbotten och Kajanaland samt deras anhöriga och närstående. Under sammankomsten diskuteras kvaliteten på tjänster som ges hemma samt deras innehåll och praktiska genomförande. Även närståendevårdare och representanter för organisationer är välkomna att delta.

Klienter som anlitar tjänster i hemmet får möjlighet att påverka tillsynen över dessa tjänster. Resultaten av diskussionen kommer att utnyttjas när tillsynen över och styrningen av äldreomsorgen utvecklas samt när servicegivare och serviceproducenter styrs och övervakas.

Diskussionsarenan i Uleåborg är den tredje i ordningen. Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar år 2018 ett flertal diskussionsarenor för att involvera klienter som anlitar tjänster för funktionshindrade och tjänster för äldre som ges hemma. Vid sammankomsterna diskuteras bl.a. klientorienterade sätt att ordna tjänster, närståendevård, stödtjänster som ingår i hemservicen, klientsäkerhet och egenkontroll.

Sammankomsterna ordnas som en del av verkställandet av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram. Du kan följa upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter, hashtag #sotevalo18.

Läs mer

Program: Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen ohjaus ja valvonta 21.5.2018 Oulussa (på finska)
Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018
Diskussionsarena i Rovaniemi 15.3.2018 om tjänster för äldre som ges hemma
Valvira och regionförvaltningsverken inleder regionala diskussionsarenor för klienter

Mer information:

På Valvira
Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 040 161 9325
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Marja-Leena Lantto, överinspektör för socialvården
tfn 0295 017 576
fornamn.efternamn(at)avi.fi